Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν έμορφον γιαβρίν

Έναν έμορφον γιαβρίνΈναν έμορφον γιαβρίν

Στιχουργοί: Βασίλης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Μιχάλης Σιώπης


Έναν έμορφον γιαβρίν
τυρα̤ννίζ’ τ’ εμόν την ψ̌ην
Πάει κι έρ’ται σο κιφάλι μ’
ερωτά με για το χάλι μ’

Σ’ όρωμα μ’ ελέπ’ ατο
Ελέπ’ ατο χαμογελά
Ερωτά με αν θα παίρ’ α’
αν θ’ ευτάμε παλαλά
και -ν- ας σ’ όλια τα καλά

Σ’ όρωμα μ’ ελέπ’ ατο
και -ν- ας ση χάρα μ’ εκούξα
Άπλωσα το χ̌ερόπο μ’
και -ν- ας σο κρεβάτ’ ερρούξα

Ακεί πέραν σο ραχ̌ίν
στέκ’ έναν πουλίν παχ̌ύν
Σύρω παίρ’ α’ σο νισ̌άν
κρούγω, ευτάγ’ α’ περισ̌άν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ακείεκεί
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
εκούξαφώναξα, λάλησα, κάλεσα κπ ονομαστικά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφονόμορφο
ερρούξαέπεσα
έρ’ταιέρχεται
ερωτάρωτάει
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ειεὐθειάζω
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
κιφάλικεφάλι
κρούγωχτυπώ
όλιαόλα
όρωμαόνειρο
παλαλάτρελά, τρέλες
περισ̌άν’εξαθλιωμένo, κακομοίρη, δυστυχήperişan/perīşān
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
χ̌ερόποχεράκι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr