Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη πατρίδας τα χωρία

Για να μην ξεχνώ, θυμάμαιΓια να μην ξεχνώ, θυμάμαι

Στιχουργοί: Κώστας Αγέρης

Συνθέτες: Κώστας Αγέρης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Καρράς, Κώστας Αγέρης


Αδά σα ψηλά τα ραχ̌ι͜ά
[Τα χωρία σ’ όλι͜α εχάθανε]
ετσ̌όκεψεν η δείσα
Σ’ εμάς καμίαν ’κι μερών’,
πάντα σκοτία πίσσα!

♫

Την πατρίδα μ’ ’κι ανασπάλλω,
ας σον κύρη μ’ θα μαθάνω
Για τα μέρι͜α μουν θα λέω,
άγουρος είμαι, ’κι κλαίω

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλα θα αναστορούνε
Τη πατρίδας τα χωρία
όλι͜α εκάγανε

Η καρδία μ’ πονεμένον
και πολλά τυραννιγμένον
Ντό να λέγω σε, πουλόπο μ’;
ετογράεψες το ψ̌όπο μ’

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλα θα αναστορούνε
Τη πατρίδας τα χωρία
όλι͜α εκάγανε

Πού είναι ατά τα μέρι͜α
με τα πράσινα τσ̌ιμένια,
τα καλύβι͜α σα ραχ̌ία
και τα χτήνι͜α απέσ’ σ’ ορμία;

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλα θα αναστορούνε
Τη πατρίδας τα χωρία
όλα εκάγανε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγουροςνέος άνδρας
αδάεδώ
ανασπάλλωξεχνώ
αναστορούνεθυμούνται, αναπολούν
απέσ’μέσα
ατάαυτά
δείσαομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εκάγανεκάηκαν
ετογράεψεςέκανες κομμάτιαdoğramak
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάροςçökmek
εχάθανεχάθηκαν
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
μαθάνωμαθαίνω
μέρι͜αμέρη
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μουνμας
ορμίαρυάκια, ρεματιές
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκοτίασκοτάδι
τσ̌ιμένιαγρασίδια, χλοερές εκτάσειςçimen
χτήνι͜ααγελάδες
χωρίαχωριά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr