Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν νύφεν εφίλεσα

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης


Έναν νύφεν εφίλεσα
απάν’ σον καταρράχτεν
Εβάρκιζεν κι εκούιζεν
«γειτόν’ αδά ελάτεν»
[Όι, όι, όι, όι]

Με τον χρυσόν ζυγιάσ̌κεσαι,
το μάλαμαν ’κι σ’κών’ -τ- ’σε
Σ’ εσέναν κιβενεύκουμαι,
κανείς ντο ’κι κομπών’ ’σε
[Όι, όι, όι, όι]

Εμέν που εχ̌’ με ’κι θέλ’ με,
που ’κι εχ̌’ με αροθυμά με
Αν αναγγεύω τ’ όνεμα σ’,
πουλί μ’, αναθεμά με!
[Όι, όι, όι, όι]

Μερακλία θα τραγωδώ,
θα κλαινίζω μανάδες
ντο έχ’νε αγούρι͜α ανύπαντρα
και θέλ’ν να ευτάγ’ν νυφάδες
[Όι, όι, όι, όι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρι͜ααγόρια νέα
αδάεδώ
αναγγεύωαναφέρω ξανά, επικαλούμαι ξανά
απάν’πάνω
αροθυμάνοσταλγεί
γειτόν’γείτονες
εβάρκιζενκραύγαζε, θρηνούσε γοερά
εκούιζενφώναζε, λαλούσε, καλούσε κπ ονομαστικά
εφίλεσαφίλησα
έχ’νεέχουνε
ζυγιάσ̌κεσαιζυγίζεσαι, συγκρίνεσαι
καταρράχτενκαταπακτή, οριζόντια πόρτα σε δάπεδο ή οροφή του στάβλου/μαντριού που οδηγεί σε ξεχωριστό χώρο
’κιδενουκί<οὐχί
κιβενεύκουμαιστηρίζομαι, βασίζομαιgüvenmek
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κομπών’εξαπατάω/άει, ξεγελάω/άει, μτφ. σαγηνεύω/εικομβόω
μάλαμανο χρυσός
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλοmeraklı/merāḳ
νυφάδεςνύφες
νύφεννύφη
όνεμαόνομα
σ’κών’σηκώνω/ει
τραγωδώτραγουδάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr