Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επογιατίεν κόκκινον το χώμαν ας σο αίμαν

Για να μην ξεχνώ, θυμάμαιΓια να μην ξεχνώ, θυμάμαι

Στιχουργοί: Μιχάλης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Κώστας Αγέρης

Καλλιτέχνες: Κώστας Αγέρης, Μελίνα Ασλανίδου


Επογιατίεν κόκκινον
το χώμαν ας σο αίμαν
Μικρά μωρά ’κ’ εγούεψαν,
ατό ας έτον ψέμαν

Θεέ μ’, άλλον ξεριζωμόν,
άλλον γενοκτονίαν,
ο κόσμον, ποδεδίζω Σε,
να μη ελέπ’ καμίαν

Τα δάκρυ͜α ντο εκχ̌ύγανε
σ’ ορμία ’κ’ εχωρούνε
Τη ξενιτείας τον σταυρόν
σο ψ̌όπον κουβαλούνε

Θεέ μ’, άλλον ξεριζωμόν,
άλλον γενοκτονίαν,
ο κόσμον, ποδεδίζω Σε,
να μη ελέπ’ καμίαν

Αναστορώ πως τ’ εμετέρ’
πατρίδας γην εφήν’ναν
Ας σο μαχ̌αίρ’ π’ εγλύτωναν,
σα στράτας ψ̌ην εδίν’ναν

Θεέ μ’, άλλον ξεριζωμόν,
άλλον γενοκτονίαν,
ο κόσμον, ποδεδίζω Σε,
να μη ελέπ’ καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
εγούεψανλυπήθηκαν, τσιγκουνεύτηκανkıymamak
εδίν’νανέδιναν
εκχ̌ύγανεχύθηκαν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμετέρ’δικοί μου/μας
έτονήταν
εφήν’νανάφηναν
εχωρούνεχωράνε
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr