Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’

Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γκόσιος, Σταύρος Ιωαννίδης, Χάρης Αθανασιάδης


Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’
απάν’ σ’ έναν χαρτόπον
γράφ’νε τα πόνι͜α μ’ για τ’ εσέν
και κατενίζ’ το ψ̌όπο μ’

Νουνίζω για να εγροικάς
τα λόγια μ’ θα κανείνταν
Κλαίγω, γράφτω τα τερτόπα μ’
και τραγωδία ’ίν’νταν

Αν θέλτς, πουλόπο μ’, επορείς
να λαρώντς την καρδία μ’
Βάλον απέσ’ ι-σ’ σπλάχνωσην
κι άκ’σον την τραγωδία μ’

Τα λόγια ντο θα τραγωδώ
σ’ εσέν αξίαν ’κ’ έχ’νε,
παρηγορούν τοι πονεμέντς
σεβτάς τέρτι͜α που έχ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
βάλονβάλε (προστ.)
γράφ’νεγράφουν
εγροικάςκαταλαβαίνεις
επορείςμπορείς
έχ’νεέχουνε
θέλτςθέλεις
’ίν’ντανγίνονται
’ίν’ντανεγίνονται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
κατενίζ’καθαρίζω/ει, ξεπλένω/ει, ξεθολώνω/ει κατανίζω
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
νουνίζωσκέφτομαι
πονεμέντςπονεμένους
πόνι͜απόνοι
πουλόποπουλάκι
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σπλάχνωσηνευσπλαχνία, συμπόνια
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τοιτους/τις
τραγωδίατραγούδι
τραγωδώτραγουδάω
χαρτόπονχαρτάκι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr