Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη μάνας τα κλαδία

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Χρήστος Καλιοντζίδης


Τ’ αδέλφι͜α είναι η χαρά
τη μάνας τα κλαδία
Αν είστουνε αγαπεμέν’
’κι θα πονεί καμίαν

Ο αδερφόν σον αδερφόν
βαρύν λόγον μη λέτεν
Σον πόνον είνας τ’ αλλουνού
σα υστερνά θα κλαίτεν

Τ’ αδέλφι͜α είναι η χαρά
τη μάνας τα κλαδία
Αν είστουνε αγαπεμέν’
’κι θα πονεί καμίαν

Κανείς μαζί ατ’ ’δέν ’κι παίρ’
αφκά σον άλλον κόσμον
Την ψ̌η σουν μη φορτώνετε
τη αδελφού τον πόνον

Τ’ αδέλφι͜α είναι η χαρά
τη μάνας τα κλαδία
Αν είστουνε αγαπεμέν’
’κι θα πονεί καμίαν

«Εσείς αδέλφι͜α είστουνε»,
λέει με η καλομάνα
«όσον και να ταβίζετεν
είστουν ασ’ είναν μάναν»

Τ’ αδέλφι͜α είναι η χαρά
τη μάνας τα κλαδία
Αν είστουνε αγαπεμέν’
’κι θα πονεί καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπεμέν’αγαπημένοι
ασ’από, από τότε (που), καθώς
αφκάκάτω
’δέντίποτα
είνανέναν, μία
είναςένας/μία
είστουνείστε
είστουνεείστε
καλομάναγιαγιά
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
λέτενλέτε
σουνσας
ταβίζετενμαλώνετε, φιλονικείτε, επιπλήττετε
υστερνάκατοπινά, τελευταία
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr