Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη ματί’ μ’ το φως

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Συνθέτες: Λάκης Παναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Λάζαρος Μακρίδης


Εσύ, τη ματί’ μ’ το φως
έμορφον πουλόπο μ’
Παλαλούμαι για τ’ εσέν,
μη κλαινί͜εις το ψ̌όπο μ’

Τ’ ομματόπα σ’ είν’ το φως,
τη κοσμί’ ο δρόμον
Να φιλώ τα χ̌ειλόπα σ’,
να (ε)μορφύν’ ο τόπον

Σην εγκάλι͜α σ’ έπαρ’ με
και γλυκέα φίλ’ με
Άψιμον σο καρδόπο μ’
εσύ, ψ̌η μ’, να δί’ς με

Μετ’ εσέν θα ζω, πουλί μ’,
πάντα θ’ αγαπώ σε
Η σεβτά σ’ το γιατρικόν,
τη ζωή μ’ χρωστώ σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άψιμονφωτιά
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
δί’ςδίνεις
εγκάλι͜ααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφονόμορφο
έπαρ’πάρε (προστ.)
καρδόποκαρδούλα
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
κοσμί’κόσμου
ματί’ματιού
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομματόπαματάκια
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πουλόποπουλάκι
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr