Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ το ρακίν δίγ’ ατο

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Τάσος Ματσαρίδης


Εγώ το ρακίν δίγ’ ατο
σο ψ̌όπο μ’ να λαρούται
κι ατό φέρ’ τη σεβτά σο νου μ’
κι η καρδι͜ά μ’ παλαλούται

Αν ρούζω και κοιμούμαι κα’,
αφήστε με -ν- μανάχο
Να μη γνεφώ αλήγορα,
τα τέρτι͜α μ’ ν’ ανασπάλω

Εγώ τα τέρτι͜α μ’ έχ’ ατα
σο καρδόπο μ’ γεργάνιν
Σαρεύ’νε απέσ’ σο ψ̌όπο μου,
άψιμον παίρ’ τ’ απάν’ ι-μ’

Η σεβτά σ’ άμον γιουλτουρούμ’
ερρούξεν σην καρδία μ’,
Τ’ απέσ’ ι-μ’ όλι͜ον έκαψεν
και ’κι γελώ καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλήγοραγρήγορα
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλωξεχάσω
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατααυτά
άψιμονφωτιά
γεργάνινπάπλωμαyorgan
γιουλτουρούμ’κεραυνόςyıldırım
γνεφώξυπνώ
δίγ’δίνω
ερρούξενέπεσε
κα’κάτω
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
παλαλούταιτρελαίνεται
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σαρεύ’νετυλίγουν, περικυκλώνουν, εναγκαλίζονται, μτφ. αρέσουν σεsarmak
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
φέρ’φέρνω/ει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr