Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα άμον την άνοιξην

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Λάζαρος Μακρίδης, Σταύρος Ιωαννίδης


Ντ’ εποίκες με, πουλόπο μου,
νουνίζω για τ’ εσένα
Αούτα τα μουράτι͜α σου
’φαρμακώσαν εμένα

Έλα -ν- άμον την άνοιξην,
τα μύρας ι-σ’ για φέρον
Έν’ χ̌ειμωγκόντς σο ψ̌όπο μου,
γιαβρί μ’, μην υποφέρω

Όλα τα ημέρας έντανε
μαύρα, πίσσα σκοτίαν
και ’κ’ επορώ να ελέπω σε
και καίγεται η καρδία μ’

Έλα -ν- άμον την άνοιξην,
τα μύρας ι-σ’ για φέρον
Έν’ χ̌ειμωγκόντς σο ψ̌όπο μου,
γιαβρί μ’, μην υποφέρω

Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν
να χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’
Την καρδία μ’ μη τυρα̤ννί͜εις,
σο ψ̌όπο σ’ ποίσον τόπον

Έλα -ν- άμον την άνοιξην,
τα μύρας ι-σ’ για φέρον
Έν’ χ̌ειμωγκόντς σο ψ̌όπο μου,
γιαβρί μ’, μην υποφέρω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτααυτά
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
ελέπωβλέπω
έν’είναι
έντανεέγιναν
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
επορώμπορώ
’κ’δενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
μύραςμυρωδιές
νουνίζωσκέφτομαι
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
σκοτίανσκοτάδι
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φέρονφέρε (προστ.)
χ̌ειμωγκόντςχειμώνας
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr