Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Εσύ είσαι το χάραμα μ’

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Λάζαρος Μακρίδης


Φογούμαι μ’ εγνεφίζω σε
και τ’ όρωμα σ’ χαλάνω
Οξ̌ουκά ας σο παράθυρο σ’
τα νύχτας ι-μ’ περάνω

Εσύ είσαι το χάραμα μ’,
εσύ και το σκοτάδι μ’,
η δύση μ’ κι η ανατολή μ’
το γέλιο μ’ και το δάκρυ μ’

Να έμ’νε τη ματί’ σ’ το φως
κι εσέναν να κοιμίζω
Να επαρακάλ’νες κι έλεες
«φίλ’ με και ας γνεφίζω»

Εσύ είσαι το χάραμα μ’,
εσύ και το σκοτάδι μ’,
η δύση μ’ κι η ανατολή μ’
το γέλιο μ’ και το δάκρυ μ’

Έπαρ’ με, κόρη, έπαρ’ με,
σ’ οσπίτι σ’ να μονάζω
Σα μέσα σ’ να τυλίγουμαι,
σο κρεβάτι σ’ ν’ αγιάζω

Εσύ είσαι το χάραμα μ’,
εσύ και το σκοτάδι μ’,
η δύση μ’ κι η ανατολή μ’
το γέλιο μ’ και το δάκρυ μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γνεφίζωξυπνώ
εγνεφίζωξυπνώ
έλεεςέλεγες
έμ’νεήμουν
έπαρ’πάρε (προστ.)
επαρακάλ’νεςπαρακαλούσες
ματί’ματιού
μονάζωφιλοξενώ για διανυκτέρευση
οξ̌ουκάέξω
όρωμαόνειρο
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
περάνωπερνάω
τυλίγουμαιτυλίγομαι
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φογούμαιφοβάμαι
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr