Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ είσαι το χάραμα μ’

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Λάζαρος Μακρίδης


Φογούμαι μ’ εγνεφίζω σε
και τ’ όρωμα σ’ χαλάνω
Οξ̌ουκά ας σο παράθυρο σ’
τα νύχτας ι-μ’ περάνω

Εσύ είσαι το χάραμα μ’,
εσύ και το σκοτάδι μ’,
η δύση μ’ κι η ανατολή μ’
το γέλιο μ’ και το δάκρυ μ’

Να έμ’νε τη ματί’ σ’ το φως
κι εσέναν να κοιμίζω
Να επαρακάλ’νες κι έλεες
«φίλ’ με και ας γνεφίζω»

Εσύ είσαι το χάραμα μ’,
εσύ και το σκοτάδι μ’,
η δύση μ’ κι η ανατολή μ’
το γέλιο μ’ και το δάκρυ μ’

Έπαρ’ με, κόρη, έπαρ’ με,
σ’ οσπίτι σ’ να μονάζω
Σα μέσα σ’ να τυλίγουμαι,
σο κρεβάτι σ’ ν’ αγιάζω

Εσύ είσαι το χάραμα μ’,
εσύ και το σκοτάδι μ’,
η δύση μ’ κι η ανατολή μ’
το γέλιο μ’ και το δάκρυ μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γνεφίζωξυπνώ
εγνεφίζωξυπνώ
έλεεςέλεγες
έμ’νεήμουν
έπαρ’πάρε (προστ.)
επαρακάλ’νεςπαρακαλούσες
ματί’ματιού
μονάζωφιλοξενώ για διανυκτέρευση
οξ̌ουκάέξω
όρωμαόνειρο
περάνωπερνάω
τυλίγουμαιτυλίγομαι
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φογούμαιφοβάμαι
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr