Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τονιαλίδικον χορόν

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Θωμάς Μπαΐραχτάρης


Τονιαλίδικον χορόν,
έμορφον και τρομαχτόν

♫

Τονιαλίδικον χορόν,
έμορφον και τρομαχτόν
για τ’ εσάς θα τραγωδώ
και απόψ’ ους να μερών’

Τονιαλίδικον χορόν,
η σεβτά μ’ χορεύ’ Μοσκόφ
Σον χορόν οντές εμπαίντς
σκουντουλίζ’ όλεν τ’ εκέσ’

Τονιαλήδες, σεβνταλήδες,
Πόντιοι και μερακλήδες
όντες σύρ’νε τον χορόν
θαρρείς παίρ’νε άψιμον

Τόνιαλι χορέψτεν ούλ’,
για τ’ εσάς κρούει το ταούλ’
Τα χ̌έρι͜α σον ουρανόν,
τα τέρτι͜α μουν να λαρών’

Τονιαλίδικον χορόν
για τ’ εσάς θα τραγωδώ
Θα λέγ’ ατο αλλομίαν
να μη τελείται καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άψιμονφωτιά
εκέσ’εκεί
έμορφονόμορφο
εμπαίντςμπαίνεις
καμίανποτέ
κρούειχτυπάει
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μουνμας
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντεςόταν
ούλ’όλοι
ουςως, μέχρι
παίρ’νεπαίρνουν
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
ταούλ’νταούλιdavul/ṭabl
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τραγωδώτραγουδάω
τρομαχτόνονομασία ποντιακού χορού
χορεύ’χορεύω/ει
χορέψτενχορέψτε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr