Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ τη νύχταν αγαπώ

Τον φέγγον ’παρακάλεσα

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Λάκης Παναγιωτίδης


Εγώ τη νύχταν αγαπώ,
τη μέραν ξάι ’κι θέλω,
Θα έρχουμαι μεσανυχτί’
το φίλεμα σ’ να παίρω

Ο ουρανόν ας χ̌αίρεται
με τον φέγγον και τ’ άστρα
Εσύ εμέν εχάρτσες με
όλι͜α τση γης τα κάστρα

Εμείς οι δύ’ επλάσταμε
ο ένας για τον άλλο,
Θα κατηβάζω τ’ αστρόπα
σην εγκάλια σ’ να βάλω

Ο ουρανόν ας χ̌αίρεται
με τον φέγγον και τ’ άστρα
Εσύ εμέν εχάρτσες με
όλι͜α τση γης τα κάστρα

Θα παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’,
βάλω σε σο γολτούκι μ’,
Με τα γλυκοφιλέματα σ’
απιδι͜αβαίν’ ο νους ι-μ’

Ο ουρανόν ας χ̌αίρεται
με τον φέγγον και τ’ άστρα
Εσύ εμέν εχάρτσες με
όλι͜α τση γης τα κάστρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απιδι͜αβαίν’φεύγω/ει, αφήνω/ει πίσω, προσπερνώ/ά, ξεπερνώ/ά από + διαβαίνω
αστρόπααστεράκια
γλυκοφιλέματαγλυκά φιλιά
γολτούκιμασχάλη koltuk
εγκάλιααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
επλάσταμεπλαστήκαμε
έρχουμαιέρχομαι
εχάρτσεςχάρισες
κατηβάζωκατεβάζω
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μεσανυχτί’την ώρα του μεσονυχτίου
ξάικαθόλου
παίρωπαίρνω
τσητης
φέγγονφεγγάρι
φίλεμαφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr