Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τον φέγγον ’παρακάλεσα

Τον φέγγον ’παρακάλεσαΤον φέγγον ’παρακάλεσα

Στιχουργοί: Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αναστάσιος Καζαντζίδης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Λάκης Παναγιωτίδης


Ποίος εξέρ’, ποίος θα λέει,
ποίος θα ορμηνεύ’ με;
Ας σην πελιάν ντο εύρε με,
ποίος θα γουρταρεύ’ με;

Τον φέγγον ’παρακάλεσα
να έρ’ται παίρ’ τον πόνο μ’
(κι) ατός εκλώστεν είπε με,
την ψ̌η μ’ να ξεριζώνω

Ώρας τον ουρανόν τερώ,
με τ’ άστρα καλατσ̌εύω
Ους να μερών’, πουλόπο μου,
με τ’ εσέν’ ογρασ̌εύω

Τον φέγγον ’παρακάλεσα
να έρ’ται παίρ’ τον πόνο μ’
(κι) ατός εκλώστεν είπε με,
την ψ̌η μ’ να ξεριζώνω

Κι θέλω να πονείτε με,
πέτε με, ντο να ευτάω
να γουρταρεύω¹ ας σην σεβντάν
και σ’ άλλον στράταν πάω

Τον φέγγον ’παρακάλεσα
να έρ’ται παίρ’ τον πόνο μ’
(κι) ατός εκλώστεν είπε με,
την ψ̌η μ’ να ξεριζώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γουρταρεύ’γλυτώνω κτ/κπ από, διασώζω/ειkurtarmak
γουρταρεύωγλυτώνω κτ/κπ από, διασώζωkurtarmak
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
έρ’ταιέρχεται
εύρεβρήκε
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ογρασ̌εύωπασχίζω, παλεύω (αμεταβ)uğraşmak
ορμηνεύ’συμβουλεύει, νουθετεί
ουςως, μέχρι
’παρακάλεσα(επαρακάλεσα) παρακάλεσα
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
πέτεπείτε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
φέγγονφεγγάρι
ψ̌ηψυχή
ώραςώρες
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση του αμετάβατου τύπου «γουρταρεύκουμαι»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr