Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλόπο μ’, σ’ έναν δα̤κρόπο σ’

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Είδα σε οψέ κι οσήμερον,
ελάλ’νες σο παρχάρ’ -ι
Γιάμ’ τραγωδίαν έτονε,
γιάμ’ το καρδόπο σ’, καρή;

Η τραγωδία σ’ άψιμον,
βρουλίζ’ και κατακαίει
Ευτάει σε και καρδοπονάς
για σεβντάν όντες λέει

Π’ αροθυμάς με, ελέπ’ ατο,
εξέρω ντ’ αγαπάς με
Το ψ̌όπο σ’ ξάι μη τυρα̤ννί͜εις,
ση ζωή σ’ να χορτά͜εις με

Πουλόπο μ’, σ’ έναν δα̤κρόπο σ’,
άψον με έναν κερόπον
Ση καρδι͜άς σ’ τα παράπονα
να καίγ̆εται το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμάςνοσταλγείς
άψιμονφωτιά
άψονάναψε (προστ.)
βρουλίζ’φλέγεται
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δα̤κρόποδακρυάκι
ελάλ’νεςέβγαζες λαλιά, καλούσες, αποκαλούσες, προσκαλούσες, οδηγούσες
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έτονεήταν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
καρήγυναίκα, σύζυγος karı
κερόπονκεράκι
ξάικαθόλου
όντεςόταν
οσήμερονσήμερα
οψέχθες
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πουλόποπουλάκι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τραγωδίατραγούδι
τραγωδίαντραγούδι
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
χορτά͜ειςχορταίνεις
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr