Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌άμπασ̌ιν

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Στεφανίδης, Κώστας Σιαμίδης


Εκάεν [γιαρ] και το Τσ̌άμπασ̌ιν,
επέμ’ναν τα τουβάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν!/Ωφ, ωφ, αμάν!]
[Και -ν-] Ερρούξαν σο γουρτάρεμαν
[και] τ’ Ορτούς τα παλληκάρι͜α/τσ̌αναβάρι͜α
[Γιαρ, γιαρ, αμάν!]

Haydı, haydı, gidelim
bizim odaya¹
Θα σε πάρω και θα φύγω,
μα την Παναγιά!

[Εχ!] Άπιστε μ’ κι αθεόφοβε μ’,
για έλα μετ’ εμένα
[γιαρ, γιαρ, αμάν!/Ωφ, ωφ, αμάν!]
[Και] Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι,
[και -ν-] εσύ, τέρ’ με -ν- και γέλα
[Κομμενόχρονε μ’!]

Haydı, haydı, gidelim
bizim odaya¹
Θα σε πάρω και θα φύγω,
μα την Παναγιά!

[Εχ!] Λαλώ, λαλώ [γιαρ] και ’κι λαλείς,
να κόφκεται η λαλία σ’
[γιαρ, γιαρ, αμάν!/Ωφ, ωφ, αμάν!]
[Και -ν-] Ας σο Θεόν θ’ ευρήκ’ς ατο
[και] με την περηφανεία σ’
[Σ̌κυλοκούταβον!]

Haydı, haydı, gidelim
bizim odaya¹
Θα σε πάρω και θα φύγω,
μα την Παναγιά!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γουρτάρεμανσώσιμο, διάσωση kurtarma
εκάενκάηκε
επέμ’ναναπόμειναν
ερρούξανέπεσαν
ευρήκ’ςβρίσκεις
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κόφκεταικόβεται
λαλείςβγάζεις λαλιά, καλείς, αποκαλείς, προσκαλείς, οδηγείς
λαλίαλαλιά, φωνή
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
μὲσα(τα) η μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τουβάρι͜ατοίχοι duvar/dīvār
Τσ̌άμπασ̌ινπαρχάρι των Κοτυώρων του Πόντου (σημ. Ordu) στα ΝΑ της σημερινής επαρχίας Ορντού πολύ κοντά στα σύνορα με την επαρχία Κερασούντας Çambaşı (κυρ. Πευκοκορφή)
τσ̌αναβάρι͜αθηρία, τέρατα canavar/cānāver
τυλίγουμαιτυλίγομαι
Σημειώσεις
¹ Άντε, άντε, πάμε στο δωμάτιό μας!

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr