Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απέσ’ σην ψ̌η μ’ επέρες

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Έγκες χαράν σο καρδόπο μ’
κι απέσ’ σην ψ̌η μ’ επέρες
Εμέν π’ εχαμογέλασες
κι άλλο απ’ εκέσ’ ’κ’ εξέβες

Γλυκύν εποίκες τ’ όνερο μ’,
η νύχτα εγέντον μέρα
Άμον ήλιος π’ εφώταξες,
έμορφον περιστέρα μ’

Για τ’ εσέναν θα τραγωδώ,
ν’ ακούει ατο ο Χριστόν -ι
Κι η Παναΐα να ευτάει
και ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γλυκύνγλυκιά/ό
εγέντονέγινε
έγκεςέφερες
εκέσ’εκεί
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
επέρεςπήρες
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφώταξεςφώτισες, έλαμψες
’ίνεσαιγίνεσαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
όνεροόνειρο
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr