Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη σεβντάς τα βάσανα

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Όντες έρχουμαι από μακρά
και σην αύλι͜α τ’ς απέσ’ -ι [γιαρ]
Θαρρείς ελέπω ουρανόν
και -ν- αρχινά και βρέχ̌ει [γιαρ]

Κείται απέσ’ σ’ εγκαλιόπο μ’
κι όλεν τη νύχταν κλαίει [γιαρ]
Τη σεβντάς σύρ’ τα βάσανα
κι «αροθυμώ σε», λέει με [γιαρ]

Όντες ελέπ’ τη ήλ’ το φως,
τ’ ομματόπα τ’ς δακρούν’νε [γιαρ]
Σίτα̤ έρχουμαι από μακρά
ποτάμι͜α απάν’ ι-μ’ κρούνε [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αροθυμώνοσταλγώ
αύλι͜ααυλή
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δακρούν’νεδακρύζουν
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
έρχουμαιέρχομαι
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κρούνεχτυπούνε
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σίτα̤καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr