Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον το πόι σ’ έμορφον

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος, Τάσος Ματσαρίδης


Σον παρχάρ’ επέμ’ναμε,
εγώ κι εσύ εντάμαν
Εθέλ’ναμε σο μέρωμαν
να ’φτάμε έναν τάμαν

’Τραγώδεσα, ’τραγώδεσα,
κορτσόπο μ’, τραγωδώ σε
Άμον το πόι σ’ τ’ έμορφον,
ατόσον αγαπώ σε!

Ποίος ήλιος εγνώρτσε σε
κι εφώταξε τον τόπον;
Εποίκε τ’ άνθι͜α να τερούν
εσέναν, τρυγονόπο μ’

’Τραγώδεσα, ’τραγώδεσα,
κορτσόπο μ’, τραγωδώ σε
Άμον το πόι σ’ τ’ έμορφον,
ατόσον αγαπώ σε!

Ας σον παρχάρ’ θα παίρ’ ατα,
τα άνθι͜α έναν - έναν
Θα θέκ’ ατα σο καρδόπο σ’
να ’ίν’νταν μυρωμένα

’Τραγώδεσα, ’τραγώδεσα,
κορτσόπο μ’, τραγωδώ σε
Άμον το πόι σ’ τ’ έμορφον,
ατόσον αγαπώ σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνθι͜αάνθη
ατααυτά
εγνώρτσεγνώρισε
έμορφονόμορφο
εντάμανμαζί
επέμ’ναμεαπομείναμε
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
θέκ’θέτω/ει, τοποθετώ/εί, βάζω/ει
’ίν’ντανγίνονται
καρδόποκαρδούλα
κορτσόποκοριτσάκι
μέρωμανξημέρωμα
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πόιύψος, μπόι boy
τερούνκοιτούν
’τραγώδεσα(ετραγώδεσα) τραγούδησα
τραγωδώτραγουδάω
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr