Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαρεντερίας φέρ’τεν

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Ρωτάτε με -ν- πώς τραγωδώ,
ρωτάτε με -ν- πώς λέγω
Εχάθεν το χαμογέλο μ’,
απέσ’ ι-μ’ όλιον κλαίγω

Τα χρόνια έρθαν κι εδέβανε,
τ’ ανθρώπ’ς επουγαλεύτα
Τα λόγια τουν επέζεψα
και καν’νάν ’κι ’πεϊνεύτα

Όσον γελώ και λέγω σας
εμέναν να μη κλαίτεν
Ραχ̌ία σ̌κίστεν, πουλόπα,
χαρεντερίας φέρ’τεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
επέζεψαβαρέθηκα, κουράστηκα bezmek
επουγαλεύταέσκασα, βαρέθηκα bunalmak
έρθανήρθαν
εχάθενχάθηκε
καν’νάνκανέναν
’κιδεν ουκί<οὐχί
’πεϊνεύτα(επεϊνεύτα) αρέστηκα, βρήκα της αρεσκείας μου beğenmek
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τουντους
τραγωδώτραγουδάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr