Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εσόν-α το χρυσόν-ι

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος, Κώστας Καζαντζίδης

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος, Κώστας Καζαντζίδης


Ατό τ’ εσόν η λαλία,
τ’ εσόν-α το χρυσόν -ι,
απόψ’ πώς εροθύμεσα
αρ’ άμον παλαλόν -ι!

Τσ̌αρκαλάεψον και έλα,
έμορφον περιστέρα
Εγώ θα ανταμώνω σε
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α

Αδά σον κόσμον που ’κ’ ελέπ’
τ’ ομμάτι͜α σ’ το γλυκόν -ι
Η ψ̌η ατ’ πώς να χ̌αίρεται;
επέμ’νεν μαναχόν -ι

Τσ̌αρκαλάεψον και έλα,
έμορφον περιστέρα
Εγώ θα ανταμώνω σε
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α

Άνοιξον τ’ εγκαλιόπο σου,
ατουπέσ’ να εμπαίνω
Να μη πονεί η καρδία μ’,
κοιμούμαι απέσ’ και μένω

Τσ̌αρκαλάεψον και έλα,
έμορφον περιστέρα
Εγώ θα ανταμώνω σε
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
ατουπέσ’εκεί μέσα ατού+απέσ'
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφονόμορφο
επέμ’νεναπόμεινε
εροθύμεσανοστάλγησα
εσόνδικός/ή/ό σου
ισίζ’καερημικά, απομονωμένα ıssız
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λαλίαλαλιά, φωνή
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μέρι͜αμέρη
ομμάτι͜αμάτια
παλαλόντρελό
τσ̌αρκαλάεψονξέπλυνε (προστ.) çalkalamak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr