Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι δύ’ να είμες έναν

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Λαλόπον ’βγάλτεν, πουλόπα,
και πέτεν τραγωδίας
Σίτι͜α η τρυγόνα μ’ πορπατεί
να λύουνταν καρδίας

Σ’ έναν ντο σύρ’ χαμόγελον
και σ’ είναν ντο θα λέει με
θαρρείς βρουλίζ’ η θάλασσα,
έρ’ται απάν’ ι-μ’ καίει με

Δεβάτεν απάν’ σον παρχάρ’
κελαηδήστεν και πέτεν
Ας σ’ όλι͜α τ’ άνθι͜α τ’ έμορφα
τα μυρωδίας φέρ’τεν

Έλα, τρυγόνα μ’, έμορφον
για έλα μετ’ εμέναν
Τα χ̌είλι͜α σ’ δὼμα να φιλώ,
οι δύ’ να είμες έναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνθι͜αάνθη
απάν’πάνω
’βγάλτενβγάλτε (προστ.)
βρουλίζ’φλέγεται
δεβάτενπηγαίνετε (προστ.)
δὼμαδώσε μου
είμεςείμαστε
είνανέναν, μία
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
έρ’ταιέρχεται
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
λαλόπονλαλιά, φωνή
λύουντανλιώνουν
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πέτενπείτε (προστ.)
πουλόπαπουλάκια
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τραγωδίαςτραγούδια
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr