Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πρώτον έν’ η πατρίδα μ’

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Μαύρον ευτάν’ την θάλασσαν
κι όλο βρουλίζ’ και καίει
Είνας γραιίτσα τραγωδεί
και μοιρολόγια λέει

Νουνίζ’ τη μαυροθάλασσαν
κι όλεν την Τραπεζούνταν
Καρίπ’κα ’κχ̌ύν’ τ’ ομματόπα τ’ς,
δάκρυ͜α έρ’ταν γομούνταν

Μη κλαις, γραιίτσα μ’, μη πονείς,
αέτσ’ έτον γραμμένον
Άμον γεράν σο καρδόπο σ’
μη έ͜εις α’ κλειδωμένον

Τα χρόνια έρθαν κι εδέβανε,
τ’ ομμάτι͜α μ’ πολλά είδαν
Πάντα -ν- απέσ’ σο καρδόπο μ’
πρώτον έν’ η πατρίδα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
βρουλίζ’φλέγεται
γεράνπληγή, τραύμα yara
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
έ͜ειςέχεις
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
είναςένας/μία
έν’είναι
έρθανήρθαν
έρ’τανέρχονται
έτονήταν
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
’κχ̌ύν’χύνει, περιχύνει
νουνίζ’σκέφτεται
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τραγωδείτραγουδάει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr