Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμάεψες το καρδόπο μ’

Εμάεψες το καρδόπο μ’Εμάεψες το καρδόπο μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Ση στράταν ελέπω σε,
τ’ ομμάτι͜α μ’ χαμογελούν
Και ’ς σ’ αροθυμία σ’, πουλί μ’,
δάκρυ͜α ’κχ̌ύγουν και πονούν

Εμάεψες το καρδόπο μ’,
’φώταξες απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
Σα χαράντας και σα πόνια,
σουμά σ’ να δι͜αβαίν’νε χρόνια

Τρανόν τ’ εμόν η σεβντά
για τ’ εσέν θ’ έχω χαράν
Για τ’ εσέν ντο αγαπάς με
και καμίαν ’κι χορτά͜εις με

Εμάεψες το καρδόπο μ’,
’φώταξες απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
Σα χαράντας και σα πόνια,
σουμά σ’ να δι͜αβαίν’νε χρόνια

Σον κόσμον ’κ’ εράεψα
και ας σον Θεόν καμίαν
Άμον εσέν άγγελον
δί’ εμέν η Παναΐα

Εμάεψες το καρδόπο μ’,
’φώταξες απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
Σα χαράντας και σα πόνια,
σουμά σ’ να δι͜αβαίν’νε χρόνια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αροθυμίανοσταλγία
δί’δίνει
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
ελέπωβλέπω
εμάεψεςμάγεψες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησα aramak
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύγουνχύνονται, ξεχύνονται
ομμάτι͜αμάτια
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
’ς(ας) από
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σουμάκοντά
’φώταξες(εφώταξες) φώτισες, έλαμψες
χαράνταςχαρές, γάμοι
χορτά͜ειςχορταίνεις
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr