Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τα σήμαντρα εσήμαναν

Τα σήμαντρα εσήμανανΤα σήμαντρα εσήμαναν

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Γιώργος Ατματσίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


Τα σήμαντρα εσήμαναν
σπαθία κρούν’ σπαθών’νε
Σοφίτσα μ’, ατσ̌ά θα προφτάντς;
σαρικοφόρ’ σουμών’νε

Εύρηκον, πουλί μ’, το τακάτ’
τέρεν απάν’ σ’ ουράνια
Ποίσον σταυρόν κι αχπάστ’ να σύρτς
πατρίδας την ορφάνια

Ραχ̌ι͜ά σαράντα δώδεκα
τ’ έν’ τ’ άλλ’ απάν’ ’πιδέβα
Κι όσα γεφυροκώλια ευρήκ’ς
πορπάτ’ απάν’ και δέβα

Ψηλά αν ελέπ’ς τον αετόν
σα κάρτζ̌ι͜α τ’ να κρατεί με
μη στέκ’ς, Σοφίτσα μ’, κι αραεύ’ς
τον τόπον ντο θα κείμαι

Κι απάν’ ση Τρίχας το γεφύρ’
’κχ̌ύσον τα δάκρυ͜α σ’, κλάψον
και με τον πρωτομάστοραν
καλάτσ̌εψον και τάξον

Πέκιαμ’ και χτίζ’ σε στέρεον
πατρίδαν κεχριπάρι
Και θέκ’ τ’ εμόν τον θάνατον
σο πρώτον το λιθάρι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
γεφύρ’γέφυρα, γεφύρι
δέβαπήγαινε (προστ.)
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εύρηκονβρες (προστ.)
ευρήκ’ςβρίσκεις
θάνατονθάνατος
θέκ’θέτω/ει, τοποθετώ/εί, βάζω/ει
καλάτσ̌εψονμίλα, συνομίλησε (προστ.) keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάρτζ̌ι͜ανύχια kanca<ganzo (βενετ.)<γαμψός ή ganskyos=κλαδί (πρωτοκελτικά)
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κλάψονκλάψε (προστ.)
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
κρούν’χτυπούν
’κχ̌ύσονέκχυσε, χύσε, έκβαλε (προστ.) εκχύνω<ἐγχέω< ἐν + χέω
όσαόσες φορές
πέκιαμ’ίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί) belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
’πιδέβα(επιδέβα) προσπέρασα, ξεπέρασα ή (απιδέβα) προσπέρασε, ξεπέρασε (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πορπάτ’περπάτα (προστ.)
προφτάντςπροφταίνεις
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σπαθίασπαθιά
στέκ’ςστέκεσαι
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τακάτ’δύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
τάξοντάξε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr