Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Aus Chaldia 3

LAUTLEHRE DES PONTISCHENLAUTLEHRE DES PONTISCHEN

Στιχουργοί: Παραδοσιακό


Σίτα̤ ’πέγ’να ’μάλα̤ ’μάλα̤
Εύρα ’μάλα̤ και λιβάδα̤
Αναράντσ̌α̤, πορτοκάλα̤
Και σην άκραν κρέν’ πεγάδιν
Έπλωσα να παίρω έναν
Και του ήλ’ η μάνα ’κούξεν
Ντο λαλείς, νε Μελιδόνα
Πας̌ κ’ ετσάκωσα κλαδόπα;
Πας̌ κ’ εμάραινα φυλλόπα;
Αν ετσάκωσα κλαδόπα
να τσακούνταν τα χ̌ερόπα μ’
Κι αν εμάραινα φυλλόπα
να μαραίνετ’ η καρδία μ’
Ήυρα του χ̌ερί’ τα μήλα
και τη νύχτας παιγνητώρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
εμάραιναμάρανα
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
ετσάκωσαέσπασα
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
κλαδόπακλαδάκια
κρέν’κρύο/α, δροσερό/ά
λαλείςκαλείς, οδηγάς
παιγνητώρι͜αμουσικά όργανα
παίρωπαίρνω
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και)μήν πᾶς
πεγάδινβρύση
’πέγ’να(επέγ’να) πήγαινα
σίτα̤καθώς, ενώσόταν<εις όταν
τσακούντανσπάνε
φυλλόπαφυλλαράκια
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr