Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάεται η καρδία μ’

Κάεται η καρδία μ’Κάεται η καρδία μ’

Στιχουργοί: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Γεσθημανή Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Apolas Lermi, Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ρήγας Μπογδάνης

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης


Νύχτα έντον η μέρα
μετ’ εσέν είμαι -ν- έναν

Νύχτα έντον η μέρα
μετ’ εσέν είμαι -ν- έναν
Απέσ’ ι-μ’ ερίζωσες
την ψ̌η μ’ εξερίζωσες

Κάεται η καρδία μ’
’κι λαρούτα καμίαν
Έχασα σε -ν- κι εχάθα
σ’ άψιμο σ’ εταράγα

Απάν’ ι-μ’ κρούει βρεχ̌ήν
εθαρρώ -ν- είσαι -ν- εσύ
κι αμὰν ψ̌η μ’ ξαν χάνω σε
θέλω να πιάνω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
άψιμοφωτιά
βρεχ̌ήνβροχή
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
έντονέγινε
εταράγαμπλέχθηκα, ανακατεύθηκα
εχάθαχάθηκα
κάεταικαίγεται
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr