Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σπεντάμ’

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Κώστας Σιαμίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Έναν σπεντάμ’ ψηλόλεγνον
εφύτεψα, πουλόπο μ’
Με τα δάκρυ͜α μ’ ποτίζ’ ατό
σ’ έναν έρημον τόπον

Τράνυνον δέντρον, τράνυνον!
Ποίσον παχ̌ύν εβόραν
Σην ρίζα σ’ ν’ αναπάουμαι
εξ’ και μακρά ας σην χώραν

Τα τρία κορφοκλάδι͜α σου
θα κόφτω με την κάμαν
και σην τεπέ σ’ θα κάθουμαι
με το φέγγον εντάμαν

Κι όντες ο φέγγον βασιλεύ’
και μένω μαναχόν-ι
Θα έρ’ται η τρυγόνα μου
σην εγκάλιαν τ’ εμόν-ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εβόρανσκιά
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εντάμανμαζί
έρ’ταιέρχεται
κάμανδίκοπο μαχαίριkama
κορφοκλάδι͜ακορυφόκλαδα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όντεςόταν
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
σπεντάμ’το δέντρο σφένδαμος ή σφεντάμισφένδαμνος
τεπέκορυφήtepe
τράνυνονμεγάλωσε (προστ.)
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φέγγονφεγγάρι
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr