Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σπεντάμ’

Μαυροθάλασσα

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Έναν σπεντάμ’ ψηλόλεγνον
εφύτεψα, πουλόπο μ’
Με τα δάκρυ͜α μ’ ποτίζ’ ατό
σ’ έναν έρημον τόπον

Τράνυνον δέντρον, τράνυνον!
Ποίσον παχ̌ύν εβόραν
Σην ρίζα σ’ ν’ αναπάουμαι
εξ’ και μακρά ας σην χώραν

Τα τρία κορφοκλάδι͜α σου
θα κόφτω με την κάμαν
και σην τεπέ σ’ θα κάθουμαι
με το φέγγον εντάμαν

Κι όντες ο φέγγον βασιλεύ’
και μένω μαναχόν-ι
Θα έρ’ται η τρυγόνα μου
σην εγκάλιαν τ’ εμόν-ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναπάουμαιαναπαύομαι, ξεκουράζομαι
εβόρανσκιά
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εντάμανμαζί
έρ’ταιέρχεται
κάμανδίκοπο μαχαίρι kama
κορφοκλάδι͜ακορυφόκλαδα
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όντεςόταν
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
σπεντάμ’το δέντρο σφένδαμος ή σφεντάμι σφένδαμνος
τεπέκορυφή tepe
τράνυνονμεγάλωσε (προστ.)
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φέγγονφεγγάρι
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr