Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ετσ̌όκεψεν η δείσα

Το μεκατίρι μ’Το μεκατίρι μ’

Στιχουργοί: Βασίλειος Ταρνανίδης

Συνθέτες: Βασίλειος Ταρνανίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Χρήστος Τσενεκίδης


Όσον θέλτς, ήλε μ’, φώταξον
εγώ τιδέν ’κ’ ελέπω
Εχάσα το σαρίν τ’ αρνί μ’
κι απέσ’ ι-μ’ τιδέν ’κ’ έχω

Ετσ̌όκεψεν η δείσα,
όλια σκοτία πίσσα
Χ̌ίλ’ ήλ’ ν’ ετοπλαεύκουσαν
ατείν’ πα ’κ’ εκανείσαν

Αραεύω σον ουρανόν
άστρον να έχ̌’ τη χράν ατ’ς
Κι ας σο σινίν του φέγγονος
να ελέπω την εσ̌κιάν ατ’ς

Ετσ̌όκεψεν η δείσα,
όλια σκοτία πίσσα
Χ̌ίλ’ ήλ’ ν’ ετοπλαεύκουσαν
ατείν’ πα ’κ’ εκανείσαν

Σον ουρανόν πέραν-περού
καθρέφτεν όλ’ απλώστεν
Λάχ̌’ κάπου καικά πλάσ̌κεται
και σαεύω εκλώστεν

Ετσ̌όκεψεν η δείσα,
όλια σκοτία πίσσα
Χ̌ίλ’ ήλ’ ν’ ετοπλαεύκουσαν
ατείν’ πα ’κ’ εκανείσαν

Ανάθεμα σε, ουρανέ
τ’ άστρα σ’ εένταν τόζι͜α
Ερρούξαν κι εκαπάτεψαν
τ’ ομματόπα σ’ τα πόζι͜α

Ετσ̌όκεψεν η δείσα,
όλια σκοτία πίσσα
Χ̌ίλ’ ήλ’ ν’ ετοπλαεύκουσαν
ατείν’ πάλ’ ’κ’ εκανείσαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
ατείν’αυτοί
δείσαομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εέντανέγιναν
εκανείσανέφταναν, ήταν αρκετοί
εκαπάτεψανσκέπασαν, κάλυψαν, έκλεισαν κπ/κτ σε κτkapatmak
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
ελέπωβλέπω
ερρούξανέπεσαν
εσ̌κιάνσκιά
ετοπλαεύκουσανμαζεύονταν, συγκεντρώνοντανtoplamak
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάροςçökmek
έχ̌’έχει
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
λάχ̌’είθε, μακάρι
όλ’όλοι/α
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
παπάλι, επίσης
πέραν-περούπέρα ως πέρα
πλάσ̌κεταιπλάθεται, δημιουργείται, εμφανίζεται
πόζι͜αγκρίζαboz
σαεύωυπολογίζω, εκτιμώ, λογαριάζωsaymak
σαρίνξανθόsarı
σινίνμεγάλος χάλκινος δίσκοςsini/sīnī
σκοτίασκοτάδι
τιδέντίποτα
τόζι͜ασκόνεςtoz
φέγγονοςφεγγαριού
φώταξονφώτισε (προστ.)
χ̌ίλ’χίλιοι/ες/ια
χράνχροιά, χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr