Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο κορτσόπα έμορφα

Μαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης


Δύο κορτσόπα έμορφα,
σεβντάς παρακαμένα
επέραν τα συλλογικά μ’,
μάνα, ν’ αηλί εμέναν

Δύο κορτσόπα έμορφα
τυλίουνταν ση γούλα μ’
Σύρκουμαι να χωρίουμαι,
τσερίζ’νε την κουκούλα μ’

Εσύ κορτσόπον έμορφον
μ’ ευτάς οικονομίαν
Εφίλεσα σε δεύτερον,
φίλ’ με κι εσύ πα μίαν

Ας λέγω σας, νε παιδία,
εποίκα έναν θάμαν
Κορίτσ’ επέρα κι έφυγα
με το κρεβάτ’ εντάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
γούλαλαιμός gula
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
εντάμανμαζί
επέραπήρα
επέρανπήραν
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εφίλεσαφίλησα
θάμανθαύμα
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
μίανμια φορά
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σύρκουμαισέρνομαι
τσερίζ’νεσκίζουν, ξεσκίζουν
τυλίουνταντυλίγονται
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χωρίουμαιξεχωρίζομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr