Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο κορτσόπα έμορφα

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης


Δύο κορτσόπα έμορφα,
σεβντάς παρακαμένα
επέραν τα συλλογικά μ’,
μάνα, ν’ αηλί εμέναν

Δύο κορτσόπα έμορφα
τυλίουνταν ση γούλα μ’
Σύρκουμαι να χωρίουμαι,
τσερίζ’νε την κουκούλα μ’

Εσύ κορτσόπον έμορφον
μ’ ευτάς οικονομίαν
Εφίλεσα σε δεύτερον,
φίλ’ με κι εσύ πα μίαν

Ας λέγω σας, νε παιδία,
εποίκα έναν θάμαν
Κορίτσ’ επέρα κι έφυγα
με το κρεβάτ’ εντάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γούλαλαιμόςgula
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
εντάμανμαζί
επέραπήρα
επέρανπήραν
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εφίλεσαφίλησα
θάμανθαύμα
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
μίανμια φορά
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
σύρκουμαισέρνομαι
τσερίζ’νεσκίζουν, ξεσκίζουν
τυλίουνταντυλίγονται
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χωρίουμαιξεχωρίζομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr