Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διπάτ’ Μουζενίτ’κο

Ποντιακό γλέντιΠοντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


[Ωχ! Και -ν-] Εμέν κατηγορούνε με
κι ευτάγ’νε αναφοράδες
[Εχ! Και] Τ’ Ανάστας γιος πάντα τρώει, πίν’
πού ευρήκ’ τα παράδες;

[Ωχ! Και] Τ’ εμόν τ’ αρνίν αν έξερεν
εμέν ’κ’ εκατηγόρ’νεν
[Εχ! Και] Τ’ άστρα θα εκατήβαζεν
εμέν θα ’παρηγόρ’νεν

[Ωχ! Και] Ντό θα ’φτάγω το ζεγκιλούκ’
Άι! το πολλά το βίον;
[Εχ! Και -ν-] Έναν υείαν ας σον Θεόν
ασ’ ούλια το καλλίον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναφοράδεςαναφορές, καταγγελίες
ασ’από
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
εκατήβαζενκατέβαζε
εκατηγόρ’νενκατηγορούσε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έξερενήξερε
ευρήκ’βρίσκω/ει
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ζεγκιλούκ’πλούτος zenginlik
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
ούλιαόλα
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
’παρηγόρ’νεν(επαρηγόρ’νεν) παρηγορούσε
πίν’πίνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
υείανυγεία
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr