Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλα τη ραχ̌ί’ τα νερά

Ποντιακό γλέντιΠοντιακό γλέντι

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Όλα τη ραχ̌ί’ τα νερά
εξέρτς απ’ έναν-έναν
Κλίσ̌κεσαι κα’ να πίντς ατα
κι αροθυμάς εμένα

Τα κρύα νερά τη ραχ̌ί’
εκοκκίντσαν τη χρά σ’-ι
Εγ̆έντς τη παραδείσ’ πουλίν
απάν’ ι-μ’ κέσ’ πετάς-ι

Για έλα απάν’ και σο κιντίν,
πουλί μ’, σουμά σα κέλι͜α
Έλα εκεικά ας ελέπω σε
ισίζ’κα είν’ τα μέρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αροθυμάςνοσταλγείς
ατααυτά
εγ̆έντςέγινες
είν’είναι (για πληθ.)
εκεικάεκεί κοντά
εκοκκίντσανκοκκίνησαν
ελέπωβλέπω
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
ισίζ’καερημικά, απομονωμένα ıssız
κα’κάτω
κέλι͜αλίμνες göl
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
κλίσ̌κεσαισκύβεις, κλίνεις
μέρι͜αμέρη
παραδείσ’παραδείσου
πίντςπίνεις
ραχ̌ί’ράχης, βουνού
σουμάκοντά
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr