Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Έφυγες κι εδέβες πλάν
κι αραεύω σε σ’ ορμάν’
Το κρεβάτι μ’ και η ψ̌η μ’
ευκαιρώθανε, πουλί μ’

Έλα, έλα, μετ’ εμέν
Μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’,
μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’,
εγώ χάμαι για τ’ εσέν

Σο ραχ̌ίν, ση θάλασσαν,
πουλί μ’ αραεύω σε -ν
Σ’ ορμάν’ συμποδίουμαι,
σα νερά φουρκίουμαι

Έλα, έλα, μετ’ εμέν
μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’,
μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’,
εγώ χάμαι για τ’ εσέν

Τ’ ομμάτι͜α μ’ ετσάμωσα
για τ’ εσέν ενούνιζα
Έμπρι͜α μ’ έγκα σε -ν- εστάθες
κι ους να ελέπω σε -ν- εχάθες

Έλα, έλα, μετ’ εμέν
μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’
μη κλαινί͜εις την κεμεντζ̌έ μ’
εγώ χάμαι για τ’ εσέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
έγκαέφερα
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκεςδιαβαίνω
ελέπωβλέπω
έμπρι͜αμπροστά
ενούνιζασκεφτόμουν
εστάθεςστάθηκες
ετσάμωσαέκλεισα/σφάλισα τα μάτια μου
ευκαιρώθανεάδειασαν, μτφ. ερημώθηκαν
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
ορμάν’δάσοςorman
ουςως, μέχρι
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
συμποδίουμαισκοντάφτω, παραπατώ
φουρκίουμαιπνίγομαι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr