Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατέρας είσαι Εσύ, Θεέ μ’

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Όσον εζήν’νες ’κ’ έλεπα
πατέρα μ’, τη θυσία σ’
κι άμον ντ’ επέταξεν η ψ̌η σ’
εγροίκ’σα την αξία σ’

Πατέρας είσαι Εσύ, Θεέ μ’
γουρτάρεψον την ψ̌ην ατ’
Γιατί ’κ’ εγνώρτσεν τη χαράν
καμίαν ση ζωήν ατ’

Σον κόσμον όλα ελλάγανε
το ψ̌όπο μ’ ευκαιρώθεν
Εδείσωσαν τ’ ομματόπα μ’
η καρδι͜ά μ’ εματώθεν

Πατέρας είσαι Εσύ, Θεέ μ’
γουρτάρεψον την ψ̌ην ατ’
Γιατί ’κ’ εγνώρτσεν τη χαράν
καμίαν ση ζωήν ατ’

Εσύ μόνον ’κ’ εδέκες με -ν-
σ’ αούτ’ τον κόσμον πόνον
Και πώς θα σύρω τον καημό σ’
και τη ζωής τον δρόμον;

Πατέρας είσαι Εσύ, Θεέ μ’
γουρτάρεψον την ψ̌ην ατ’
Γιατί ’κ’ εγνώρτσεν τη χαράν
καμίαν ση ζωήν ατ’

Ανάλαφρον να πάει εκεί
σον ουρανόν το ψ̌όπο σ’
Λαφρύν’ το χώμαν ντο σ̌κεπάζ’,
πατέρα μ’, το κορμόπο σ’

Πατέρας είσαι Εσύ, Θεέ μ’
γουρτάρεψον την ψ̌ην ατ’
Γιατί ’κ’ εγνώρτσεν τη χαράν
καμίαν ση ζωήν ατ’

Τσ̌ατίν ο πόνον και βαρύ
και μαύρον η ημέρα
Σ’ εμόν την ψ̌ην πάντα θα ζεις
’κ’ επέθανες, πατέρα

Πατέρας είσαι Εσύ, Θεέ μ’
γουρτάρεψον την ψ̌ην ατ’
Γιατί ’κ’ εγνώρτσεν τη χαράν
καμίαν ση ζωήν ατ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτ’αυτός/ή/ό
γουρτάρεψονγλύτωσε κτ/κπ από, σώσε, διάσωσε (προστ.) kurtarmak
εγνώρτσενγνώρισε
εγροίκ’σακατάλαβα
εδείσωσανσκεπάστηκαν από ομίχλη
εδέκεςέδωσες
εζήν’νεςζούσες
έλεπαέβλεπα
ελλάγανεάλλαξαν
εματώθενματώθηκε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επέθανεςπέθανες
επέταξενπέταξε
ευκαιρώθενάδειασε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κορμόποκορμάκι
λαφρύν’ελαφρύνει
ομματόπαματάκια
σ̌κεπάζ’σκεπάζω/ει
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τσ̌ατίνσκληρό, δύσκολο çetin
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr