Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Χαρά

Μαυροθάλασσα

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Ντό να ’φτάω την παράν;
Εγώ έχω την Χαράν!
Την Χαράν, το στερνοκλάδι μ’,
το κρασίν και το ελάδι μ’

Ντό να ευτάω τη σεβντάν;
Εγώ έχω την Χαράν!
Να φιλώ, να τσιρμουλίζω
και την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

Ντό να ευτάω τον ήλι͜ον;
Έχω το γιαβρί μ’ τ’ εμόν!
Με τον φέγγον θα δουλεύω
και ατό θα λαλαχ̌εύω

Θα λέγ’ ατο κατενά
κι άμον την καϊτέν κοφτά
Κάτ’ αγνόν σην ψ̌η μ’ εσέβεν
και ο νους ι-μ’ επιδέβεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
άμονσαν, όπως, καθώς
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επιδέβενέφυγε, άφησε πίσω, προσπέρασε, ξεπέρασε
εσέβενμπήκε
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
κατενάκαθαρά, ξεπλυμένα, ξεθολωμένα κατανίζω
λαλαχ̌εύωχαϊδεύω, ανατρέφω παιδί με χάδια
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τσιρμουλίζωτσιμπώ uçurmak
φέγγονφεγγάρι
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr