Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Χαρά

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Ντό να ’φτάω την παράν;
Εγώ έχω την Χαράν!
Την Χαράν, το στερνοκλάδι μ’,
το κρασίν και το ελάδι μ’

Ντό να ευτάω τη σεβντάν;
Εγώ έχω την Χαράν!
Να φιλώ, να τσιρμουλίζω
και την ψ̌η μ’ χαρεντερίζω

Ντό να ευτάω τον ήλι͜ον;
Έχω το γιαβρί μ’ τ’ εμόν!
Με τον φέγγον θα δουλεύω
και ατό θα λαλαχ̌εύω

Θα λέγ’ ατο κατενά
κι άμον την καϊτέν κοφτά
Κάτ’ αγνόν σην ψ̌η μ’ εσέβεν
και ο νους ι-μ’ επιδέβεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
άμονσαν, όπως, καθώς
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επιδέβενέφυγε, άφησε πίσω, προσπέρασε, ξεπέρασε
εσέβενμπήκε
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπόςkayde
κατενάκαθαρά, ξεπλυμένα, ξεθολωμένακατανίζω
λαλαχ̌εύωχαϊδεύω, ανατρέφω παιδί με χάδια
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
τσιρμουλίζωτσιμπώuçurmak
φέγγονφεγγάρι
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr