Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τον ήλ’ επαρακάλεσα

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Χρήστος Πετσανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Τον ήλ’ επαρακάλεσα
να φεύ’ κι έρ’ται σκοτία
Να ελέπω σε -ν- σο όρωμα μ’
και χ̌αίρεται η καρδία μ’

Μανάχον σ’ όρωμαν τ’ εμόν
ση καρδι͜άς ι-μ’ τον τόπον
Γιαρτίμ ευτάει με -ν- και φωτάζ’
τ’ ολόλαμπρο σ’ τ’ αστρόπον

Σο όρωμα μ’ δίγω σε απαντήν
να έρχ̌εσαι και φιλείς με
Να ανοίγω τα γανάτι͜α μου
γλυκύν εγκάλιαν δί’ς με

Μανάχον σ’ όρωμαν τ’ εμόν
ση καρδι͜άς ι-μ’ τον τόπον
Γιαρτίμ ευτάει με -ν- και φωτάζ’
τ’ ολόλαμπρο σ’ τ’ αστρόπον

Όντες σουμών’ το χάραμαν
τ’ ομμάτι͜α μ’ δακρωμένα
Εγροικούν ντο θα χάνω σε
θα φεύ’ς μακρά ας σ’ εμένα

Μανάχον σ’ όρωμαν τ’ εμόν
ση καρδι͜άς ι-μ’ τον τόπον
Γιαρτίμ ευτάει με -ν- και φωτάζ’
τ’ ολόλαμπρο σ’ τ’ αστρόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απαντήνσυνάντηση, αντάμωση
αστρόποναστεράκι
γανάτι͜αφτεράkanat
γιαρτίμβοήθεια, υποστήριξη, συμπαράστασηyardım
γλυκύνγλυκιά/ό
δακρωμέναδακρυσμένα
δίγωδίνω
δί’ςδίνεις
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγροικούνκαταλαβαίνουν
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επαρακάλεσαπαρακάλεσα
έρ’ταιέρχεται
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
όρωμαόνειρο
όρωμανόνειρο
σκοτίασκοτάδι
σουμών’σιμώνει, πλησιάζει
φεύ’φεύγει
φεύ’ςφεύγεις
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr