Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρύον πεγαδόπον είσαι

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τ’ εμόν η δίψα για τ’ εσέν
άμον έρημον δέντρον
κι εσέν σον κόσμον π’ έγκε σε
ευλοημέντσα έτον

Εσύ, κορτσόπον, ση ζωή μ’
είσαι το πεγαδόπο μ’
Το φίλεμα σ’ κρύον νερόν
που ξεδιψά το ψ̌όπο μ’

Γιάμ’ νερομάνα έπλασεν
εσέναν στάλα-στάλα;
και εγένουσ’νε κι άλλ’ έμορφον
ας σα κορτσόπα τ’ άλλα

Εσύ, κορτσόπον, ση ζωή μ’
είσαι το πεγαδόπο μ’
Το φίλεμα σ’ κρύον νερόν
που ξεδιψά το ψ̌όπο μ’

Απ’ εσέν κανείς ’κ’ επορεί
να παίρ’ σεβτάς νερόπον
Εσύ, ψ̌η μ’, είσαι ση ζωή μ’
τ’ εμόν το πεγαδόπον

Εσύ, κορτσόπον, ση ζωή μ’
είσαι το πεγαδόπο μ’
Το φίλεμα σ’ κρύον νερόν
που ξεδιψά το ψ̌όπο μ’

Εσύ, κορτσόπον, ση ζωή μ’
είσαι το πεγαδόπο μ’
Το φίλεμα σ’ κρύον νερόν
που ξεδιψά το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εγένουσ’νεέγινες, κατήντησες
έγκεέφερε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
επορείμπορεί
έτονήταν
ευλοημέντσαευλογημένη
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
νερόποννεράκι
πεγαδόποβρυσούλα
πεγαδόπονβρυσούλα
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
φίλεμαφιλί
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr