Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είχα φτερά κι επέτανα

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσιτιρίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Είχα φτερά κι επέτανα
μετ’ εσέν που εζήν’να
Πουθέν’ χαρά και μουχαπέτ’
ολόερα ’κ’ εφήνα

Και για τον πόνο σ’ τραγωδώ
σα έρημα τα μέρι͜α
πουθέν’ πουλόπον ’κι πετά
να στείλω σε χαπέρι͜α

Εγώ χαράς πουλίν έμ’νε
σ̌ολίκ’ τη γειτονίας
Έφυες και -ν- εγένουμ’νε
πουλίν τη ερημίας

Και για τον πόνο σ’ τραγωδώ
σα έρημα τα μέρι͜α
πουθέν’ πουλόπον ’κι πετά
να στείλω σε χαπέρι͜α

Στείλον με έναν μένεμαν
πέει με που ζεις τον τόπον
Έρχουμαι, αρνί μ’, και παίρω σε
και γουρταρεύ’ς το ψ̌όπο μ’

Και για τον πόνο σ’ τραγωδώ
σα έρημα τα μέρι͜α
πουθέν’ πουλόπον ’κι πετά
να στείλω σε χαπέρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γουρταρεύ’ςγλυτώνεις κτ/κπ από, διασώζειςkurtarmak
εγένουμ’νεέγινα
εζήν’ναζούσα
έμ’νεήμουν
επέταναπετούσα
ερημίαςερημιές
έρχουμαιέρχομαι
εφήναάφηνα
έφυεςέφυγες
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μένεμανμήνυμα
μέρι͜αμέρη
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουχαπέτ’κουβέντα, φιλική συνομιλία, συνεκδ. φιλική συνεστίαση (συνήθως μετά μουσικής)muhabbet/maḥabbet
ολόεραολόγυρα
παίρωπαίρνω
πέειπες (προστ.)
πουλόπονπουλάκι
σ̌ολίκ’χαρά, ψυχαγωγία, αυτό που δίνει χαράşenlik
στείλονστείλε (προστ.)
τραγωδώτραγουδάω
χαπέρι͜αειδήσεις, νέαhaber/ḫaber
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr