Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κεμεντζ̌ετζ̌ής

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Κεμεντζ̌ετζ̌ή, το τοξάρι σ’ να κλαίει
η καρδία μ’ κλαίει
Την ιστορίαν του Πόντου εγώ
για να τραγωδώ

Μ’ έναν καρδίαν, έναν λαλίαν
τραγωδέστεν απόψ’
Ν’ αηλί μετ’ εμέν!
Για τοι μανάδες, τα παλληκάρι͜α
που εχάθανε

Εγώ ’δέν ’κ’ είδα μα έκ’σα πολλά
και -ν- εδέβασα
Ξέρω εχάθαν πολλοί τ’ εμετέρ’
κι η ψ̌η μ’ υποφέρ’

Μ’ έναν καρδίαν, έναν λαλίαν
τραγωδέστεν απόψ’
Ν’ αηλί μετ’ εμέν!
Για τοι μανάδες, τα παλληκάρι͜α
που εχάθανε

Κεμεντζ̌ετζ̌ή, για τραγώδ’ μετ’ εμάς
ο Θεός σουμά σ’
Μαναχόν τον κόσμον ο άνθρωπον χάν’
η ψ̌η ’κι αποθάν’

Μ’ έναν καρδίαν, έναν λαλίαν
τραγωδέστεν απόψ’
Ν’ αηλί μετ’ εμέν!
Για τοι μανάδες, τα παλληκάρι͜α
που εχάθανε

Μ’ έναν καρδίαν, έναν λαλίαν
τραγωδέστεν απόψ’
Ν’ αηλί μετ’ εμέν!
Για τοι μανάδες, τα παλληκάρι͜α
που εχάθανε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αποθάν’πεθαίνει
’δέντίποτα
εδέβασαδιάβασα, πέρασα, πήγα κπ/κτ κάπου διαβαίνω
έκ’σαάκουσα
εμετέρ’δικοί μου/μας
εχάθανχάθηκαν
εχάθανεχάθηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίανλαλιά, φωνή
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σουμάκοντά
τοιτους/τις
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τραγωδέστεντραγουδήστε (προστ.)
τραγωδώτραγουδάω
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr