Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο καντηλόπο μ’ εμπροστά

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Σο καντηλόπο μ’ εμπροστά
γονατιστός θα κλαίω
Σ’ Αγίους π’ έχ̌’ ολόερα
τα κρίματα μ’ θα λέω

Ομνώ και κατακαίουμαι,
’κ’ ευτάω άλλο ντ’ εποίν’να
Την καρδι͜ά μ’ ετυράννιζα
και τ’ άλλτς χαράν εδίν’να

Θέλω να κλώσκουμαι οπίσ’
και σου Θεού το δρόμον
Ατά ντ’ ευτάμε οξώπιστα
’κ’ έχ’νε πίστη και νόμον

Ποίος έν’ ατός που θα λέει:
«’Κ’ εποίκα αμαρτία»
Σην κόλασην πρώτος θα πάει
και χωρίς λογαρία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλτςάλλους
ατάαυτά
εδίν’ναέδινα, παρέδιδα
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
έχ̌’έχει
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καντηλόποκαντηλάκι
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
λογαρία(η) λογαριασμός, (προστ.) λογάριασε
ολόεραολόγυρα
ομνώορκίζομαι
οξώπισταεκτός πίστης
οπίσ’πίσω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr