Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κλάψον, πουλόπο μ’

Μ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίανΜ’ έναν λαλίαν και έναν καρδίαν

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Τερώ τ’ ομμάτι͜α σ’ και πονώ
ντο είναι δα̤κρωμένα
Πού έν’, πουλόπο μ’, η χαρά
ντο είχ̌ες μετ’ εμένα;

Ατώρα τιδέν ’κ’ ’ίνεται
κλάψον, πουλόπο μ’, κλάψον
και την εγάπη σ’ σκότωσον
κι απέσ’ σο ψ̌όπο σ’ θάψον

Τραντάφυλλον εκράτ’να σε
σα χ̌έρι͜α μ’ μυρωμένον
κι εκλώστες φύλλον μοθοπώρ’
ξερόν και μαρεμένον

Ατώρα τιδέν ’κ’ ’ίνεται
κλάψον, πουλόπο μ’, κλάψον
και την εγάπη σ’ σκότωσον
κι απέσ’ σο ψ̌όπο σ’ θάψον

Αφού εμέν εγάπανες
τσ̌άπαν ντ’ εκολατίες;
Εφέκες τ’ είχ̌ες τη χαράν
τον πόνον ετυλίες

Ατώρα τιδέν ’κ’ ’ίνεται
κλάψον, πουλόπο μ’, κλάψον
και την εγάπη σ’ σκότωσον
κι απέσ’ σο ψ̌όπο σ’ θάψον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
εγάπανεςαγαπούσες
εκλώστεςγύρισες, επέστρεψες
εκολατίεςκολάστηκες
εκράτ’νακρατούσα
έν’είναι
ετυλίεςτυλίχθηκες
εφέκεςάφησες
θάψονθάψε (προστ.)
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κλάψονκλάψε (προστ.)
μαρεμένονμαραμένο
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μοθοπώρ’φθινόπωρο
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
τιδέντίποτα
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr