Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο κουμπάρο μ’

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Ο κουμπάρο μ’, ο κουμπάρο μ’
ο φίλον ο καλός ι-μ’
με το στεφάν’ π’ εκράτεσεν
εέντον συγγενός ι-μ’

Τα ευχ̌ίας ντ’ επέρετεν
γομών’νε πέντε αμπάρι͜α
Να είστεν πάντα άξιοι,
κουμπάρε και κουμπάρα!

Το σημερ’νόν το δέσιμον,
τ’ εμόν την κουμπαρίαν
σπιχτά εκορδυλίασα
μ’ εγάπην και φιλίαν

Τα ευχ̌ίας ντ’ επέρετεν
γομών’νε πέντε αμπάρι͜α
Να είστεν πάντα άξιοι,
κουμπάρε και κουμπάρα!

Να είσαι,  κουμπάρε, καλά!
Χρόνι͜α να έ͜εις και υείαν!
Θα ’ίνεσαι δεξάμενος
σο άλλον την χρονίαν!

Τα ευχ̌ίας ντ’ επέρετεν
γομών’νε πέντε αμπάρι͜α
Να είστεν πάντα άξιοι,
κουμπάρε και κουμπάρα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γομών’νεγεμίζουν, μτφ. κομπιάζουν
δεξάμενοςανάδοχος, νονός
έ͜ειςέχεις
εέντονέγινε
είστενείστε
εκορδυλίασαέκανα κόμποcordela/corda<χορδή
εκράτεσενκράτησε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέρετενπήρατε
ευχ̌ίαςευχές
’ίνεσαιγίνεσαι
σπιχτάσφιχτά
συγγενόςσυγγενής
υείανυγεία
χρονίανχρονιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr