Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάσπαλτος

ΑνάσπαλτοςΑνάσπαλτος

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Ε. Παπαδόπουλος


Ετέρ’να απέσ’ σον πρόσωπο σ’
κι εσπάλιζες τ’ ομμάτι͜α σ’
Εράευες το φίλεμα μ’
και -ν- έστεκες ραχάτι͜α

Ανάσπαλτος θα ’ίνουμαι
και θ’ αραεύ’ς με πάντα
Όλι͜α τ’ έμορφα ντ’ έζησαμ’
ας σο νου σ’ ’κι θα χάν’νταν

Ατώρα όθεν κι αν τερώ
εσέν, πουλί μ’, ελέπω
Κλίσκουμαι κλαίγω και πονώ
εσέν σουμά μ’ ντο ’κ’ έχω

Ανάσπαλτος θα ’ίνουμαι
και θ’ αραεύ’ς με πάντα
Όλι͜α τ’ έμορφα ντ’ έζησαμ’
ας σο νου σ’ ’κι θα χάν’νταν

Το βότανον σο καρδόπο μ’
και ση γεράν ντο έχει
Σον ουρανόν ευρίεται
γιόξαμ’ ση γης τ’ απέσ’ -ι;

Ανάσπαλτος θα ’ίνουμαι
και θ’ αραεύ’ς με πάντα
Όλι͜α τ’ έμορφα ντ’ έζησαμ’
ας σο νου σ’ ’κι θα χάν’νταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάσπαλτοςαλησμόνητος, αξέχαστος
απέσ’μέσα
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
ατώρατώρα
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιόξαμ’ή μήπως yoksa+μη
έζησαμ’ζήσαμε
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
εράευεςέψαχνες, αναζητούσες, γύρευες aramak
εσπάλιζεςσφάλιζες, έκλεινες εντελώς/πολύ καλά
ετέρ’νακοιτούσα
ευρίεταιβρίσκεται
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλίσκουμαισκύβω, κλίνω
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
ραχάτι͜αγαλήνια, ειρηνικά, άνετα, ήσυχα rahat/rāḥat
σουμάκοντά
τερώκοιτώ
φίλεμαφιλί
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr