Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βάσταξον, καρδι͜ά μ’, βάσταξον

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Βάσταξον, καρδι͜ά μ’, βάσταξον
κάποσα χρόνι͜α κι άλλο
Όπως βαστούνε τα ραχ̌ία
την βαρυχ̌ειμωνίαν,
Όπως βαστάζ’νε τα δεντρά
την παραγρανεμίαν

Όπως βαστάζ’ η θάλασσα
τη κοσμί’ τα καράβι͜α
Όπως βαστάζ’ ο ουρανόν
εκείνα όλι͜α τ’ άστρα
Όπως βαστάζ’ το χάλκωμαν
ση καζαντζ̌ή τα χ̌έρι͜α 

Όπως βαστάζ’ το σίδερον
σην βαρυτσ̌ακουτσ̌έαν
Βάσταξον, καρδι͜ά μ’, βάσταξον,
αν θέλεις κι αν ’κι θέλεις
Βάσταξον, καρδι͜ά μ’, βάσταξον,
αν θέλεις κι αν ’κι θέλεις
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βαρυτσ̌ακουτσ̌έανδυνατή σφυριάβαρύν + çekiç
βαρυχ̌ειμωνίανβαρυχειμωνιά
βαστάζ’νεβαστούνε, αντέχουν, κρατούν
βάσταξονβάσταξε, άντεξε, κράτα (προστ.)
καζαντζ̌ήλεβητοποιού, κατασκευαστή καζανιώνkazancı
’κιδενουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
παραγρανεμίανυπερβολικά δυνατός άνεμος
ραχ̌ίαράχες, βουνά
χάλκωμανχάλκινο σκεύος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr