Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φωτογραφία

ΦωτογραφίαΦωτογραφία

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τόσα χρόνι͜α ’πολέμανα
με τη φωτογραφία σ’
Να φτάγ’ ατο και καλατσ̌εύ’
ν’ ακούγω τη λαλία σ’

Στρώσον το κρεβατόπο σου
και με τα ιλινά
Στρώσον το κρεβατόπο σου
σεντόνια ιλινά
Ατά τα μὲσα σ’ τα λεγνά
να έσανε τ’ εμά

Κόρ’, η φωτογραφία σου
σην τσ̌έπη μ’ ελερώθεν
Επέρα να σπογγίζ’ ατο
η γούλα μ’ εγομώθεν

Στρώσον το κρεβατόπο σου
με τα μεταξωτά
Ατά τα μέσα σ’ τα λεγνά
να έσανε τ’ εμά

Με την φωτογραφία σου
έχω τρανόν χαράν
Χαλάλ’ και σον φωτογράφον
π’ επέρεν την παράν

Στρώσον το κρεβατόπο σου
και με τα ιλινά
Ατά τα μέσα σ’ τα λεγνά
να έσανε τ’ εμά

Κόρη, πέ’ με τον ζωγράφον
π’ εζωγράφ’σεν τα κάλλι͜α σ’
Ας δίγ’ ατον τ’ εργατικά τ’
και βάλ’ με σην εγκάλι͜α σ’

Στρώσον το κρεβατόπο σου
με τα μεταξωτά
Ατά τα μέσα σ’ τα λεγνά
να έσανε τ’ εμά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
γούλαλαιμός gula
δίγ’δίνω
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγομώθενγέμισε
εζωγράφ’σενζωγράφισε
ελερώθενλερώθηκε
εμάδικά μου
επέραπήρα
επέρενπήρε
έσανεήταν
ιλινάλινά
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάλλι͜ακάλλη
κρεβατόποκρεβατάκι
λαλίαλαλιά, φωνή
λεγνάλιγνά
μὲσα(τα) η μέση
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πέ’πες (προστ.)
’πολέμαναπολεμούσα, πάλευα να καταφέρω
σπογγίζ’σκουπίζω/ει
στρώσονστρώσε (προστ.)
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλά helal/ḥalāl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr