Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ελάστα το Καπίκιοϊ

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Νικόλαος Βασιλειάδης


[Ωχ! Και -ν-] Ελάστα το Καπίκιοϊ
τ’ εφτά τα μαχαλάδες
και για τ’ εμέν ’κ’ ευρέθανε
στραβοί προξενητάδες

[Ωχ! Και -ν-] Επέμ’να αγυναίκιστος
κι ο κόσμον περ’γελά με
Κι ατείν’ που εγυναίκ’σανε
ν’ αηλί ντο θα παθάν’νε

[Ωχ!] Και -ν- ατό/ατέ τ’ εσόν η καρή
ευτάει σε -ν- όπως θέλ’ -τ- σε
[Ωχ! Και -ν-] Εσέγκε σε και σο αυλάκ’
κοσ̌εύ’, αποκοσ̌εύ’ σε

[Ωχ! Και -ν-] Εποίκες με και κεπαζέν
και σ’ όλια τα χωρία
[Ωχ!] Λάσκεσαι άμον σαλετέν
’κι δί’ς με λογαρίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αποκοσ̌εύ’ξεζεύειkoşmak
ατέαυτή
ατείν’αυτοί
δί’ςδίνεις
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκαἀλάομαι/ηλάσκω
επέμ’νααπόμεινα
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
εσέγκεέβαλε
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καρήγυναίκα, σύζυγοςkarı
κεπαζένρεζίλι, περίγελοςkepaze/kepāẕe
’κιδενουκί<οὐχί
κοσ̌εύ’ζεύειkoşmak
λογαρίανλογαριασμός
μαχαλάδεςγειτονιέςmahalle/maḥalle
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλιαόλα
περ’γελάπεριγελά, κοροϊδεύει
σαλετέναδέσποτο/η
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr