Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παρακάθ’

ΜαυροθάλασσαΜαυροθάλασσα

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Αρ’ οψέ σο Παρακάθ’
έναν νέικον παλληκάρ’
Τικ εχόρευεν σο γιάν’
κι ετραγώδ’νεν σο καπάν

Θέλ’ εγάπ’ και ’κ’ εχ̌’ εγάπ’
κι αραεύ’ σο Παρακάθ’
Έμορφα χορεύ’ το τικ,
τ’ άχαρον τιδέν ’κ’ ευρήκ’

Αρ’ οψέ το παλληκάρ’
πόνον είχ̌εν σ’ εμπροκάρδ’
Έπινεν ν’ αποτσακών’,
τη γεράν ατ’ να λαρών’

Θέλ’ εγάπ’ και ’κ’ εχ̌’ εγάπ’
κι αραεύ’ σο Παρακάθ’
Έμορφα χορεύ’ το τικ,
τ’ άχαρον τιδέν ’κ’ ευρήκ’

Αρ’ οψέ σο Παρακάθ’
’ρώτεσα το παλληκάρ’
"Που καικά πονείς πουλί μ’;"
Κι έδειξε με τ’ εμπροκάρδ’

Θέλ’ εγάπ’ και ’κ’ εχ̌’ εγάπ’
κι αραεύ’ σο Παρακάθ’
Έμορφα χορεύ’ το τικ,
τ’ άχαρον τιδέν ’κ’ ευρήκ’

Αρ’ οψέ σο Παρακάθ’,
αρ’ ατό το παλληκάρ’
Έμορφον και παλαλόν,
πώς επέμνεν μαναχόν;

Θέλ’ εγάπ’ και ’κι εχ̌’ εγάπ’
κι αραεύ’ σο Παρακάθ’
Έμορφα χορεύ’ το τικ,
τ’ άχαρον τιδέν ’κ’ ευρήκ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποτσακών’ξεσπάει
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ειaramak
γεράνπληγή, τραύμαyara
γιάν’πλάι, πλευράyan
εγάπ’αγάπη
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
εμπροκάρδ’στήθος, αυτό που βρίσκεται μπροστά από την καρδιά
ετραγώδ’νεντραγουδούσε
ευρήκ’βρίσκω/ει
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καπάνοι μπάσα κουρδισμένες χορδές της λύρας
’κιδενουκί<οὐχί
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νέικοννέο, νεαρό
οψέχθες
παλαλόντρελό
παρακάθ’συνάθροιση, ολονυχτία
τιδέντίποτα
χορεύ’χορεύω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr