Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατό η εγκάλι͜α σ’ το στερνόν

Τραντάφυλλον όντες κρατώΤραντάφυλλον όντες κρατώ

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ατματσίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Πουτακίδης, Χάρης Αθανασιάδης


Τα χτενιμένα μαλλόπα σ’
καλντουρουμένια στράτας
Χ̌υμίγουνταν τα δα̤κρόπα μ’
’κχ̌ύουν απάν’ ση ράχ̌ι͜α σ’

Ατό η εγκάλια σ’ το στερνόν
ανάσπαλτον εικόναν
Ους να τσουπούνταν τ’ ομμάτι͜α μ’
κι εμπαίν’νε απέσ’ σο χώμαν

Η καρδι͜ά μ’ θέλ’ να καλατσ̌εύ’
τα χ̌είλι͜α μ’ ’δέν ’κι λέγ’νε
Απέσ’ σα δάκρυ͜α άμον νερά
αχπάσκουνταν και φεύ’νε

Ατό η εγκάλια σ’ το στερνόν
ανάσπαλτον εικόναν
Ους να τσουπούνταν τ’ ομμάτι͜α μ’
κι εμπαίν’νε απέσ’ σο χώμαν

Σα άλαλα τα χ̌ειλόπα μ’
πόσα λόγια σωρεύκουν;
Που ’κι θα φανερούντανε
και που ’κι θ’ ακουσ̌κεύκουν

Ατό η εγκάλια σ’ το στερνόν
ανάσπαλτον εικόναν
Ους να τσουπούνταν τ’ ομμάτι͜α μ’
κι εμπαίν’νε απέσ’ σο χώμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακουσ̌κεύκουνακούγονται
άλαλαχωρίς λαλιά, βουβά
άμονσαν, όπως, καθώς
ανάσπαλτοναλησμόνητο/η, αξέχαστο/η
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αχπάσκουντανφεύγουν, αναχωρούν, κινούν για
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
’δέντίποτα
εγκάλιααγκαλιά
εμπαίν’νεμπαίνουν
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καλντουρουμένιαλιθόστρωταkaldırım
’κιδενουκί<οὐχί
’κχ̌ύουνχύνονται, ξεχύνονται
λέγ’νελένε
μαλλόπαμαλλάκια
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
ράχ̌ι͜αράχη, πλάτη
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σωρεύκουνμαζεύονται, συγκεντρώνονταισωρεύω
τσουπούντανκλείνουν
φανερούντανεφανερώνονται
φεύ’νεφεύγουν
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌υμίγουντανγλιστρούν προς τα κάτω, κατολισθαίνουνχύμα
χτενιμέναχτενισμένα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr