Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έχω ενθύμια

Θεέ μ’, την στράταν δείξον μεΘεέ μ’, την στράταν δείξον με

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ανοιχτά είναι τα στράτας
δέβα όθεν σύρ’ η ψ̌η σ’,
και -ν- εμέναν μη νουνί͜εις με
τη δουλεία σ’ να τερείς

Έχω ενθύμια απ’ εσέναν
να θυμούμαι ση ζωή μ’,
πουλί μ’, τη φωτογραφία σ’
και -ν- έναν γεράν σην ψ̌η μ’

Εγώ έμαθα σον πόνον
πουλόπο μ’ και σον καημόν
’Κι πειράζ’ αν πίνω ατώρα
έναν πα φαρμάκ’ τ’ εσόν

Έχω ενθύμια απ’ εσέναν
να θυμούμαι ση ζωή μ’,
πουλί μ’, τη φωτογραφία σ’
και -ν- έναν γεράν σην ψ̌η μ’

Κι άμα ’κι λαρών’ το τέρτι μ’
για τ’ εσέν τιδέν ’κ’ ευτάει
Ο κόσμον ψ̌η μ’ ’κι ευκαιρούται
είνας κι άλλο άμα πάει

Έχω ενθύμια απ’ εσέναν
να θυμούμαι ση ζωή μ’,
πουλί μ’, τη φωτογραφία σ’
και -ν- έναν γεράν σην ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γεράνπληγή, τραύμα yara
δέβαπήγαινε (προστ.)
δουλείαδουλειά, εργασία
είναςένας/μία
εσόνδικός/ή/ό σου
ευκαιρούταιαδειάζει
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παπάλι, επίσης, ακόμα
πουλόποπουλάκι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τερείςκοιτάς
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώρια dert
τιδέντίποτα
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr