Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμορφον έν’ η ζωή

Θεέ μ’, την στράταν δείξον μεΘεέ μ’, την στράταν δείξον με

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Θάλασσα ντο φουρτουνι͜άζ’
με τα τέρτι͜α η ζωή,
’Κχ̌ύσον έναν δράμ’ χαράν
να λιμανλαεύ’ η ψ̌η

Ποίος έν’ ατός πη λέει
«έμορφον ’κ’ έν’ η ζωή»;
Καμίαν ’κ’ εγάπεσεν
’δέν ’κ’ εγροίκ’σε απέσ’ σην ψ̌ην

Κι όντες χάται τ’ ήλ’ το φως
κι ουρανόν πάντα λιβών’,
Μ’ έναν χαμογέλαμαν
νύχταν να έν’ θα μερών’

Ποίος έν’ ατός πη λέει
«έμορφον ’κ’ έν’ η ζωή»;
Καμίαν ’κ’ εγάπεσεν
’δέν ’κ’ εγροίκ’σε απέσ’ σην ψ̌ην

Εθάρρεσες η ζωή
δα̤κρόπα έν’ μαναχόν,
Την καρδι͜ά σ’ το γεραλίν
έναν εγκάλιαν λαρών’

Ποίος έν’ ατός πη λέει
«έμορφον ’κ’ έν’ η ζωή»;
Καμίαν ’κ’ εγάπεσεν
’δέν ’κ’ εγροίκ’σε απέσ’ σην ψ̌ην
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
’δέντίποτα
δράμ’μονάδα βάρους, το 1/400 της οκάς, πολλή μικρή ποσότητα από κάτι μεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
εγάπεσεναγάπησε
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγροίκ’σεκατάλαβε
εθάρρεσεςπίστεψες, νόμισες
έμορφονόμορφο
έν’είναι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κχ̌ύσονχύσε, περίχυσε (προστ.)
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λιβών’συννεφιάζει λίβος<λείβω
λιμανλαεύ’βρίσκει λιμάνι/καταφύγιο, ηρεμεί liman<λιμήν
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όντεςόταν
πηπου
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χαμογέλαμανχαμόγελο
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
Φωνητικά: Κική Σαββίδου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr