Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’

Πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’Πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’

Στιχουργοί: Adem Ekiz

Συνθέτες: Adem Ekiz

Καλλιτέχνες: Άννα Σολαχίδου, Γιώργος Σιαμίδης, Γιώργος Στεφανίδης


Εσύ αν λες με -ν- «έλα»
έρχουμαι τρεχτά-τρεχτά
Κρούω παίρω σε, -ν- φεύω
άμον πουλίν πεταχτά

Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ έμορφον το τσ̌αλούμι σ’
Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ ατό το γιοσμαλούκι σ’

Να σ̌κίζω την θάλασσαν,
να τρυπαίνω ραχ̌ία
Αγαπώ σε, θέλω σε,
τρώω τ’ εσά τα ψ̌ήα

Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ έμορφον το τσ̌αλούμι σ’
’Κόνεψεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ ατό το γιοσμαλούκι σ’

Σην καρδία μ’ βάλλω σε -ν,
από μακρά λαλώ σε
Τέρ’ μ’ αφήντς με μαναχόν,
πουλί μ’, παρακαλώ σε

Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ έμορφον το τσ̌αλούμι σ’
Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ ατό το γιοσμαλούκι σ’

’Γράνεμον εφύσεσεν
’τσάκωσεν τα κλαδία
Τ’ όνομα σ’ γραμμένον έν’
βαθέα/πουλόπο μ’ σην καρδία μ’

Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ έμορφον το τσ̌αλούμι σ’
’Ρίζωσεν σην καρδία μ’
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γουρπάν’ να ’ίνουμ’ εγώ
σ’ ατό το γιοσμαλούκι σ’

Εσέβεν σην καρδία μ’,
πουλί μ’, το σεβταλούκι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αφήντςαφήνεις
βαθέαβαθιά
βάλλωβάζω
γιοσμαλούκικομψότητα, λεβεντοσύνη yosmalık
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
’γράνεμον(αγράνεμον) άγριος άνεμος
έμορφονόμορφο
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
εσάδικά σου/σας
εσέβενμπήκε
εφύσεσενφύσηξε
’ίνουμ’γίνομαι
’κόνεψεν(εκόνεψεν) εγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκε konmak
κρούωχτυπώ
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
παίρωπαίρνω
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σεβταλούκιέρωτας sevdalık
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τρεχτάβιαστικά, τρέχοντας
τρυπαίνωτρυπάω
’τσάκωσεν(ετσάκωσεν) έσπασε
φεύωφεύγω
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr